Alpha Bank: Σε προχωρημένες συζητήσεις με επενδυτές για το project Galaxy

0
Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Προσωρινές και συγκεκριμένες θα πρέπει να είναι οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία αλλά παράλληλα να αποφευχθεί η συσσώρευση μόνιμων πρωτογενών ελλειμμάτων που θα υποσκάψουν την αξιοπιστία της οικονομίας στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.

Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Ράπανος, πρόεδρος του ΔΣ της Alpha Bank στην γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας,  τονίζοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσει η οικονομία μας να μπει σε ρυθμό διατηρήσιμης ανάπτυξης. 

Αναφέρθηκε δε στα διδάγματα της προηγούμενης κρίσης και στη διεθνής εμπειρία μιλώντας για την ανάγκη η οικονομία να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, εξηγώντας ότι δεν αρκεί η διαχείριση της ζήτησης, αλλά πρέπει να στηριχτεί και η πλευρά της προσφοράς, με ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. “Τα συνολικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση έως τώρα, ύψους 13% του ΑΕΠ, αποτελούν ισχυρό αντίβαρο, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική  δύναμη των νοικοκυριών. Εν όψει, μάλιστα, της αναμενόμενης σημαντικής εισροής πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επόμενα χρόνια, τίθεται το ερώτημα για το πώς η χώρα μας θα αξιοποιήσει παραγωγικά αυτή τη σημαντική ευκαιρία. Η διαχείριση αυτών των πόρων οφείλει να υπερβεί τις παθογένειες στο πεδίο της απορρόφησης, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου”, πρόσθεσε.

Αναφορικά με την Επιτροπή υπό τον Καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη σημείωσε ότι έχει δώσει τις κατευθύνσεις εκείνες που θα βοηθήσουν την οικονομία μας να αλλάξει το αναπτυξιακό της μοντέλο. “Ο κατάλογος των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, όπως περιγράφονται και από την Επιτροπή Πισσαρίδη είναι μακρύς και πολλές από αυτές έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν. Για αυτό θα περιοριστώ σε τέσσερις μεγάλους χώρους, ώστε να αναδείξω κάποιες όψεις που, συνήθως, αγνοούνται από τους πολιτικούς και τους αναλυτές”, σημείωσε ο κ. Ράπανος απαριθμώντας τα εξής:

Πρώτον, η κρίση του κορωνοϊού απέδειξε εναργέστατα τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ένα δεύτερο θέμα που έθιξε αυτό της φορολογίας, το οποίο θεωρείται κομβικό τόσο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, όσο και για την προσέλκυση των επενδύσεων.

Τρίτον, η επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης μακροχρονίως δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και

Τέλος, ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από τη στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Όλες οι Τράπεζες έχουν πάρει μέτρα που βοηθούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης από την πανδημία. Το τραπεζικό σύστημα είναι ο «αιμοδότης» όλων των επενδυτικών ευκαιριών. Αν και δεν αποτέλεσε αιτία της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας την περασμένη δεκαετία, εν τούτοις υπέστη τις δυσμενείς συνέπειες όσο κανένας κλάδος της οικονομίας. Αυτή την περίοδο κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να απαλλαγεί από το βάρος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ έχει αρχίσει να χρηματοδοτεί και πάλι επενδυτικές δραστηριότητες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι τράπεζες είναι, λοιπόν, αρωγός της οικονομίας, αλλά μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές, και των αρχών ορθολογικής διαχείρισης. Η διαμόρφωση μιας δυναμικής και, παράλληλα, συνετής πιστωτικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει και το ελληνικό κράτος όχι μόνον στη βέλτιστη χρήση  των πόρων του, αλλά και στην ενίσχυση του χαμηλού ποσοστού απορρόφησης των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επιδόσεις

Μιλώντας ειδικά για την Alpha Bank τόνισε ότι τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν το 2019 σε 97 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ το 2018, παρά το δύσκολο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και την περιορισμένη πιστωτική επέκταση. Επίσης η τράπεζα διατήρησε ισχυρή την κεφαλαιακή της βάση, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,1 ευρώ. 

Αναφέρθηκε επίσης στην έκδοση-ορόσημο ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 4,25%, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της τράπεζας. Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης, στο 19%. 

Στον τομέα της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα έχει η τιτλοποίηση Mη Eξυπηρετούμενων Aνοιγμάτων, που περιλαμβάνεται στο Project Galaxy, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα του τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας. Με αποφασιστικά βήματα δρομολογούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για το Project Galaxy για την εξυγίανση του ισολογισμού και την επιστροφή της Τράπεζας σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Στο θέμα αναφέρθηκε ειδικότερα ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank.

Όπως είπε, για το 2020 η εκτίμηση είναι ότι οι εκταμιεύσεις νέων δανείων στην Ελλάδα θα διαμορφωθούν σε άνω των 5 δισ. ευρώ και όσον αφορά στις συνολικές χορηγήσεις του ομίλου, αυτές διαμορφώθηκαν σε 48,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, εκ των οποίων οι χορηγήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 41,8 δισ. και οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 6,9 δισ. ευρώ.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ρευστότητα σημειώνοντας επίσης ότι μέσα στο 2020, ως αποτέλεσμα της αύξησης της περιμέτρου των αποδεκτών κατηγοριών ενεχύρων για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, η τράπεζα αύξησε την άντληση ρευστότητας από 3,1 δισ. ευρώ (Πρόγραμμα TLTRO II) σε 11,9 δισ. ευρώ (Πρόγραμμα TLTRO ΙΙΙ). 

Για την στρατηγική σημείωσε ότι:

Πρώτον, προχά η αποφασιστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αξιοποιώντας την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. 

Το  Πρόγραμμα Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ύψους Ευρώ 10,6 δισ.) Galaxy, μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις στην Ευρώπη, έχει ήδη συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον ισχυρών επενδυτών της διεθνούς αγοράς. 

Η τράπεζα, όπως είπε είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τους προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχει δεσμευτικές προσφορές και να μπεί στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. 

Δεύτερον, το επιτελείο της τράπεζας παραμένει προσηλωμένο στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και στη στήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Τρίτον, υλοποιεί μεθοδικά τον μετασχηματισμό της τράπεζας με την ψηφιακή agenda στο επίκεντρο.

Τέταρτον, αποσκοπεί στο να διακρίνεται για το υψηλό και βελτιούμενο επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. 

Εν κατακλείδι, ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της πρόκλησης μέσω δύο μεγάλων εγχειρημάτων που έχει αναλάβει και τα οποία εκτιμώ πως θα αλλάξουν άρδην  το επιχειρείν:

Το πρώτο είναι η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, που θα οδηγήσει σε αναδιάταξη του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας,  συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Το δεύτερο αφορά στο εθνικό εγχείρημα κάλυψης του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η προηγούμενη μακροχρόνια κρίση και δυσχεραίνει περαιτέρω η νέα ύφεση του 2020. Εδώ, ο ρόλος των τραπεζών οφείλει πλέον να είναι διαφορετικός. 

Εμπλέκονται όχι μόνο ως μηχανισμός βέλτιστης κατανομής των αποταμιευτικών πόρων της κοινωνίας, αλλά και ως αρωγός και σύμβουλος στη διαχείριση και στην απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Κονδύλια που κατά την επόμενη δεκαετία αγγίζουν τα 70 δισ. ευρώ, καθώς στους πόρους του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προστέθηκαν και επιπλέον 32 δισ. ευρώ μετά και την πρόσφατη συμφωνία των ηγετών της Ευρώπης για το νέο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτοί οι πόροι θα πρέπει να αξιοποιηθούν για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, δηλαδή στην πράσινη οικονομία, στην έξυπνη οικονομία και στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της απορροφητικότητας, σε σχέση με το παρελθόν, αναλαμβάνοντας τη συγχρηματοδότηση έργων και την ενίσχυση του νέου οικοσυστήματος που θα κινητοποιήσει κεφάλαια προς επένδυση. 

Νέο οικοσύστημα, πολιτική βούληση, ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη σημαίνουν νέες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και, τελικά, προσέλκυση και επαναπατρισμό ενός σημαντικού μέρους των Ελλήνων που πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό, ειδικά στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης και των νέων τεχνολογιών. 

Μην ξεχνάμε πως αυτό έπραξαν επιτυχώς πριν από εμάς κι άλλες χώρες ανάλογου μεγέθους. 

Στόχος όλων πρέπει να είναι ένας νέος “ενάρετος κύκλος” επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, νέων θέσεων εργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στη χώρα. 

Eμείς στην Alpha Bank φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως πόλος επαναπατρισμού για τους Έλληνες του εξωτερικού – και ήδη έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε κάποιους, ενισχύοντας τη Διοικητική μας Ομάδα.

naftemporiki.gr

Πηγή

Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ